Usługi księgowe
 • Tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Projektowanie i tworzenie raportów według indywidualnych potrzeb klienta
 • Wsparcie w procesie tworzenia budżetów oraz kontrola ich realizacji
 • Prowadzenie rejestrów dla podmiotów zagranicznych na potrzeby rozliczeń podatku VAT w Polsce
 • Dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych
Kadry i płace
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej
 • Obsługa umów cywilno-prawnych: umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowa typu kontrakt menedżerski innych
 • Przygotowywanie raportów dotyczących kosztów wynagrodzeń
 • Zarządzanie płatnościami wynagrodzeń i zobowiązań publiczno-prawnych
 • Przygotowywanie deklaracji do urzędów publicznych (w szczególności PIT, ZUS)
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych
Księgowość uproszczona
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji ryczałtowych
 • Dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług
 • Rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne właścicieli
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych
Usługi dodatkowe
 • Wsparcie w procesie budowania działu księgowości wewnętrznej
 • Przeprowadzanie kontroli ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji kadrowo-płacowej
 • Pomoc w uzupełnieniu zaległości księgowych i podatkowych
 • Pomoc w założeniu firmy, przekształceniach firmy, zawieszeniu prowadzenia działalności, likwidacji
  firmy
 • Przygotowywanie przelewów bankowych dla klienta
 • Wystawianie faktur sprzedaży
 • Windykowanie należności

© TBR-Kielce 2021 All Rights Reserved.